BALTOPS

OKRĘT TRANSPORTOWO-MINOWY
ORP KRAKÓW

Typ okrętu: Projekt 767 (klasa LUBLIN)
Numer burtowy: 823
Państwo: Polska
Wodowanie: 7 marca 1989
Podniesienie bandery: 27 czerwca 1990
Załoga: 50, w tym 5 oficerów
Wyporność: Pełna: 1773 tony
Wymiary: Długość: 95,4 m
Szerokość: 10,8 m
Zanurzenie: 2 m
Napęd główny: 3 wysokoprężne silniki diesla Cegielski
6ATL25D o mocy 5390 KM każdy,
napędzające 3 śruby;
Prędkość: 16 węzłów
Uzbrojenie: morskie zestawy rakietowo-artyleryjskie,
każdy składający się z podwójnej armaty
23 mm i podwójnej wyrzutni rakiet
przeciwlotniczych,
wyrzutne ładunków wydłużonych;

Nowoczesne okręty desantowe (przeklasyfikowane na transportowo-minowe) zaprojektowane i zbudowane w Polsce. Są to okręty przeznaczone do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego. Ze względu na małe zanurzenie i praktycznie płaskie dno mają możliwość podejścia do plaży i załadunku lub wyładunku sprzętu i ludzi po prostu z brzegu bez konieczności wchodzenia do portów. Mogą również transportować i stawiać znaczne ilości min morskich.

Dane techniczne

Powrót